WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO NZOZ MILDENT PAWEŁ MILEJSKI