Nowy specjalista chirurg stomatolog w zespole MILDENT

W zespole Specjalistycznego Centrum Stomatologii MILDENT witamy specjalistę chirurgii stomatologicznej, dr. n. med. Macieja Studzińskiego.

Dr Maciej Studziński to absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Swoje umiejętności zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W roku 2013 uzyskał tytułu doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł pracy: „Analiza Medycznego w Katowicach. Tytuł pracy: „Analiza współistnienia urazów górnego i środkowego piętra współistnienia urazów górnego i środkowego piętra  współistnienia urazów górnego i środkowego piętra twarzowej części czaszki z urazami czaszkowo-mózgowymi”.

W tym samym roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestnik wielu kursów i kongresów naukowych. Autor wielu publikacji.