Nowy specjalista w zespole MILDENT

Zespół Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego MILDENT zyskał nowego specjalistę – lek. stom. Martę Cieślik-Wegemund.

Lek. stom. Marta Cieślik-Wegemund ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy Odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu. Od 2006 roku jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: leczenie chirurgiczne nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych, chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia , leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, leczenie interdyscyplinarne.