Program Chorzów 60+ 10% zniżki na leczenie zachowawcze i protetykę

Dowiedz się więcej i umów na wizytę: 517 740 678

Program Chorzów 60+ dla stomatolog Chorzów

Program „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.

Specjalistyczne Centrum Stomatologii MILDENT oferuje Pacjentom posiadającym Kartę 60+ zniżkę w wysokości 10% na leczenie zachowawcze oraz protetykę.

Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja Seniorów. Elementem identyfikującym programu jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy mogą korzystać ze zniżek usług Partnerów programu.


Stomatolog Chorzów – zniżka w programie “Chorzów 60+”

Regulamin programu

 1. Program pn. „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.
 2. Celem programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacenia oferty kulturalno-rekreacyjnej dedykowanej seniorom.
 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.
 4. Organizatorem programu jest Miasto Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta Chorzów.
 5. Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów.
 6. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.
 7. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieją na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
 8. Karta Programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.
 9. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów programu:
  1. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów;
  2. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, a w szczególności organizacje pozarządowe;
  3. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.
 10. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.
 11. Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu
 12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
 13. Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do regulaminu i zakończenia programu w każdym czasie.
 14. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:
  1. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu;
  2. na stronie internetowej www.chorzow.um.gov.pl w odpowiedniej zakładce „Seniorzy”;
  3. w prasie lokalnej;
  4. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna (plus filie), Muzeum Miejskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Miejska Galeria Sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 15. Załącznikiem do programu jest aktualna oferta rabatowa.